Jövedéki adó

  • A sör adóalapjának változása: Az egyszerűbb, átláthatóbb adókötelezettség teljesítés érdekében jövő évtől a sör adóalapja az alkoholfok lesz a jelenlegi Balling (Plató) fokkal szemben.
  • Kismértékben csökken a kereskedelmi gázolaj adókedvezménye: Irányelvi előírás szerint az adókedvezmény mértékét évente felül kell vizsgálni, és szükség esetén korrigálni az előző év október 1-jei árfolyam alapul vételével. Tekintettel arra, hogy a 2012-re vonatkozó árfolyam (292,55 Ft/euro) jelentősen meghaladta a 2011-re vonatkozó árfolyamot (273,85 Ft/euro), csökken – a gázolaj adómértéke és az uniós adóminimum Ft-ban kifejezett összege különbségeként adódó – adható kedvezmény mértéke 19,50 Ft/literről 17 Ft/literre.
  • A kisüzemi sörfőzés számára adó- és adminisztratív könnyítések bevezetése: 2012-től a más sörgyártó üzemtől jogilag és gazdaságilag független kisüzemi sörfőzdékben előállított sör 50%-os, kedvezményes adómértékkel adózik, a jövedéki biztosíték minimuma pedig a felére csökken. Ezzel összefüggésben a termékmérleg párhuzamos vezetése helyett elégséges a számviteli szabályoknak megfelelő készletnyilvántartást vezetése, továbbá a sörfőzdék mentesülnek a független könyvvizsgáló által hitelesített mérleg készítése alól, valamint választhatóvá válik számukra a vevőnyilvántartás elektronikus vagy papír alapú vezetése és az abból történő adatszolgáltatás. A kisüzemi sörfőzdének jóval kisebb összegű jövedéki biztosítékot kell nyújtania, ha termékével kereskedelmi tevékenységet is kíván folytatni.
  • Sör, egyéb bor, pezsgő házi készítésének lehetővé tétele saját fogyasztásra: 2012-től a házi előállítás kizárólag saját fogyasztásra, háztartásonként évi 1000 liter mennyiségig, előzetes bejelentési kötelezettség mellett adómentes lesz.
  • Termelői szőlőbor-értékesítés lehetőségeinek kiterjesztése: A borászatok adminisztratív terheinek csökkentése és a bortermelői értékesítési csatornák bővítése érdekében a saját előállítású szőlőbor elvitelre kimérve is forgalmazhatóvá válik a termelők által üzemeltetett üzletekben. Megszűnik továbbá ezekben az esetekben a hivatalos zárazás kötelezettsége is.
  • A visszaélések visszaszorítására tett javaslatok: Az elmúlt években problémát okozott, hogy egyes bejegyzett kereskedők és tároló adóraktárak a biztosítékukat jelentősen meghaladó összegben hoztak be jövedéki termékeket, majd az adót nem fizették meg, s arra a biztosíték nem nyújtott fedezetet. Ezen gyakorlat megszüntetése érdekében módosul a bejegyzett kereskedők és tároló adóraktárak jövedéki biztosítékára vonatkozó szabály oly módon, hogy az adófizetési kötelezettség legfeljebb 50%-kal, illetve 50 millió Ft-tal haladhatja meg a rendelkezésre álló biztosíték összegét. Az elmúlt években tapasztalt, kenőolajokkal kapcsolatos visszaélések visszaszorítására előzetes bejelentési kötelezettség kerül előírásra a termékek beszerzésére, szállítására. A bejelentés elmulasztása esetén mulasztási bírság kerül kiszabásra.
  • Adóvisszaigénylés gázkrízis esetére: A földgázellátási üzemzavar kialakulásának idejére adóvisszaigénylési lehetőség kerül bevezetésre. Az ilyen esetekben földgázról gázolajra áttérő, 500 m3/nap lekötött kapacitású földgázfogyasztók literenként 104,20 Ft-ot visszaigényelhetnek.

Jövedéki adót érintő cikkeinket itt találja! >>