Az adóhatóság kiemelt ellenőrzési területe azoknak a jelenségeknek a vizsgálata, amelyek nem tartoznak a vállalkozói tevékenységek szokásos, életszerű működési körébe. Ilyen figyelemfelhívó jelenség lehet, ha egy vállalkozás tartósan veszteségesen működik, és a veszteséget jellemzően a tagok, tulajdonosok finanszírozzák nagy összegű tagi kölcsön formájában. A hosszú ideig veszteségesen működő vállalkozás tagi kölcsönnel való megsegítése felvetheti az árbevétel eltitkolásának gyanúját, illetve kételyek merülnek fel a költségek elszámolásának helyességével kapcsolatban is.

Amennyiben az adóhatóság ellenőrzése során olyan különös helyzetet talál, hogy például egy vállalkozás pénztáregyenlege hosszú időn keresztül negatív volt, majd a vállalkozás ezt a hiányt egy későbbi időpontban tagi kölcsönnel szüntette meg, akkor az máris felkelti a hatóság gyanúját, hogy az ilyen irreális helyzet mögött valószínűsíthetően a bevétel eltitkolásának szándéka áll. Amennyiben a kölcsönnyújtás ténye a vállalkozásnál nem kifogásolható, magát a forrást az adóhatóság további vizsgálat alá vonja az úgynevezett vagyonosodási vizsgálat keretén belül.

Vagyonosodási vizsgálatok lefolytatása

Minden olyan, a tagi kölcsön felhasználásával végzett manipuláció és ügyeskedés, amely arra irányul, hogy a tag pénzt vegyen ki a cégből, illegális, és az erre szakosodott szervek által könnyen tetten érhető.

Aki tehát tagi hitelt nyújt vállalkozása számára, jobb, ha számol azzal, hogy egyszer majd kérdőre fogják vonni az általa e célra fordított pénzösszeg eredetét illetően. Igen gyakoriak ugyanis az olyan esetek, amikor például valaki, aki egyébként csupán alacsony jövedelmet vall be, több tízmillió forint összegben nyújt hitelt vállalkozása számára. Aligha hihető, hogy egy, a létminimum közelében tengődő személynek ennyi mozgósítható pénze lenne, ha pedig mégis van, akkor azt elmulasztotta bevallani. A tagi kölcsön, sajnos, sok esetben a negatív pénztár eltűntetésének eszköze, és valójában nem más, mint fiktív tranzakció, jóllehet mindez szöges ellentétben áll eredeti és el nem vitatható rendeltetésével.

Az APEH jelenlegi álláspontja szerint a tagi kölcsönök központi szerepet játszanak az adócsalásokban, ezért az ilyen tranzakciók a vagyonosodási vizsgálatok kiindulópontjai. A tagi kölcsönt nyújtó magánszemélynek a hatóság megkeresésére nyilatkoznia kell arról, hogy az ilyen célra fordított összeg honnan származik. Ilyen esetekben az sem szolgálhat majd hivatkozási alapul, hogy a pénzösszeg megszerzése óta több mint öt év eltelt, ugyanis az APEH-nak arra is joga van, hogy az egyén vagyonosodását az elévülési időn túlnyúló időtartamban és folyamatában vizsgálja. Bármire hivatkozik is a hitelt nyújtó magánszemély, mindent bizonylatolnia kell, ha ugyanis ajándékba kapta valakitől az összeget, és azt nem vallotta be, akkor legalábbis illetékcsalást követett el.