A Számviteli törvény hatálya alá tartozó, kettős könyvvitel vezetését választó adózó, ha megszűnik, mint egyszerűsített vállalkozói adóalany, akkor a megszűnés napjával, mint mérlegforduló nappal a Számviteli törvény szabályai szerinti beszámolót kell készítenie.

Kettős könyvvitel

Ha az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság évközben szűnik meg, akkor a naptári éven belül két beszámolót kell készíteni. A Számviteli törvény általános előírásaitól eltérően az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnésével egy üzleti év lezárul, amelyre a Számviteli törvény szerinti tartalommal beszámolót kell készíteni. Ebben az esetben a vállalkozásnál egy üzleti év a naptári év első napjától az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése napjáig terjedő időszak.

A beszámoló mérlegforduló napja az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnésének napja. Az elkészített beszámolót, a mérlegforduló napot követő 150 napon belül kell letétbe helyezni és eddig a határidőig kell az egyszerűsített vállalkozói adóbevallást is teljesíteni.

Az évközben megszűnő egyszerűsített vállalkozói adóalany másik üzleti éve az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnését követő naptól a naptári év utolsó napjáig terjedő időszak, melyre a Számviteli törvény általános szabályai szerint kell a beszámolót elkészíteni.

A Számviteli törvény szerint készített éves illetve egyszerűsített éves beszámolót a mérleg fordulónapjától számított 150 napon belül kell letétbe helyezni, a letétbe helyezés általános szabályai szerint.