A kisösszegű kifizetés jellemzően megbízási jogviszonyon alapul. A kifizetés akkor kisösszegű, ha egy szerződés alapján nem haladja meg a tizenötezer forintot.

a)  Amennyiben a jövedelem utáni adót a kifizető állapítja meg, vonja le, fizeti be, a bevétel egésze jövedelem, és az adó mértéke az adótábla szerinti legmagasabb adókulcs.

b)  A magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy összevont adóalapjának részeként adózik utána.

A foglalkoztatónak akkor kell megfizetni a 24 százalékos nyugdíjbiztosítási és a 5 százalékos egészségbiztosítási járulékot, ha a kis összegű kifizetésekből származó személyi jövedelemadó alap havonta eléri, vagy meghaladja a tárgyhónapot megelőző hónap első napján érvényes minimális bér 30 százalékit. Ebben az esetben a biztosított 9,5 százalékos nyugdíjbiztosítási (magán-nyugdíjpénztár tag esetében 1,5 és 8 százalék tagdíj), valamint 4 százalékos egészségbiztosítási egyéni járulék fizetésére kötelezett. A nyugdíjjárulékot az éves felső határ – 2008-ban napi 19 500 forint, évi 7 137 000 forint – figyelembe vételével kell levonni. Ez alatt az összeg alatt társadalombiztosítási járulék helyett 11 százalékos egészségügyi hozzájárulás fizetendő.

Az önálló tevékenységből származó, egy szerződés alapján a 15 000 forintot meg nem haladó összeg kifizetése esetén a magánszemély választhat, hogy a jövedelem utáni adót a kifizető állapítja meg, vonja le, fizeti be, vagy írásban nyilatkozik arról, hogy az összevont adóalapjának részeként kíván utána adózni.

Az első esetben a bevétel egésze jövedelem és az adó mértéke az adótábla szerinti legmagasabb, 36%-os adókulcs (százalékos adómérték). Ekkor a jövedelmet nem kell a magánszemélynek a bevallásban feltüntetnie, és a kifizetőnek sem kell úgynevezett M30-as (kifizetői) igazolást adnia.

A második fordulat esetén a magánszemélynek és a kifizetőnek is az önálló tevékenységből származó jövedelem megállapítására vonatkozó általános szabályok szerint kell eljárnia. Azaz élhet a költségelszámolás lehetőségével, és választhatja a kedvezményes, 18%-os adóelőleg levonását.

A kifizetőt (foglalkoztatót) 11%-os eho terheli a kis összegű kifizetések után, ha a természetes személy a társadalombiztosítási szabályok szerint nem biztosított vagy a külön törvény szerint nem minősül alakalmi munkavállalónak.