Kis- és középvállalkozások adókedvezményének igénybevétele felvett hitel átkonvertálása esetén

A Tao. által biztosított adókedvezmények közül a legtöbb vállalkozás számára a kis- és középvállalkozások adókedvezménye érhető el, mivel a többi adókedvezmény érvényesítéséhez jelentős befektetés szükséges.
A Tao. 22/A. § (1) bekezdése alapján a hitelszerződés (ideértve a pénzügyi lízinget is) megkötése adóévének utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózó a 2000. december 31-ét követően megkötött hitelszerződés alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához, pénzügyi intézménytől igénybe vett, és kizárólag e célra felhasznált hitel (ideértve a felhasznált hitel visszafizetésére igazoltan felvett más hitel is) kamata után adókedvezményt vehet igénybe. Az adókedvezmény a hitelre az adóévben fizetett kamat 40 százaléka, de maximum 6 millió forint.

Adókedvezmény hitel átkonvertálásakor

A devizaalapú hitelek kedvezőbb kamatkondíciói miatt gyakori eset, hogy a vállalkozás a forintalapú hiteltartozását átkonvertálja valamely devizára, ebből adódóan a hitel pénzneme és a kamat mértéke módosul.
Felvetődik a kérdés, hogy a vállalkozás továbbra is igénybe veheti-e a Tao. 22/A. §-a szerinti adókedvezményt, ha egyébként megfelel az előírt feltételeknek?
A hitel átkonvertálásától függetlenül az adókedvezményt folyamatosan, a hitel lejáratáig igénybe lehet venni az alábbi feltételek fennállása esetén:

  • nem módosul a felvett hitel forintösszege,
  • változatlan a hitelt nyújtó pénzintézet,
  • nem változik az utolsó hiteltörlesztés esedékessége.

A Tao. 22/A. § (1) bekezdése szerint az hitelszerződés (pénzügyi lízingszerződés) megkötése adóévének utolsó napján kell kis- és középvállalkozásnak minősülni az adózónak.
Gyakori hiba az is, hogy a vállalkozás nem az adóévben megfizetett kamatot veszi figyelembe, hanem a kettős könyvvitel szabályai szerint vezetett könyvelésben elszámolt kamatot. A Sztv. értelmében az üzleti évre jutó, de a mérleg fordulónapja utáni időpontban esedékes kamatkötelezettséget is el kell számolni az üzleti évre ráfordításként. Ebből következően nem szabad automatikusan a könyvvitelben ráfordításként elszámolt kamatot az adókedvezmény kiszámításánál alapul venni, hanem abból ki kell emelni az adóévben pénzügyileg kifizetett kamatot.
Az adókedvezmény érvényesítésénél figyelembe kell venni azt is, hogy a kis- és középvállalkozások adókedvezménye legfeljebb a számított adó 100%-áig, illetve 80%-áig elszámolható adókedvezmények után fennmaradó adó 70%-ának erejéig vehető igénybe