Költségek megtérítése a a munkáltatót terhelik

1. A munkaviszony fennállása esetén, a munkavégzés során a munkavállalót érintően természetesen különféle költségek is felmerülhetnek. Indokolt, hogy ezeket a munkáltató a munkavállaló számára megtérítse.

Az Mt. a munkaviszonnyal összefüggő költségek különböző fajtáira tekintettel a munkáltató megtérítési kötelezettségét három irányban szabályozza. Eszerint a munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni

  • azt a költséget, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése során a munkavállalónál szükséges és indokoltan merült fel (pl. az előírt képzéssel felmerült költségek),
  • a munkáltató érdekében felmerült egyéb szükséges költségeket, ha ez utóbbihoz a munkáltató előzetesen hozzájárult (pl. a munkáltató szerszáma helyett a sajátját használja, maga gondoskodik a munkaruháról és annak tisztításáról),
  • a kiküldetési, külszolgálati, illetve a munkába járással összefüggő költségeket az ezekre vonatkozó külön jogszabály szerint.

A kiküldetési, külszolgálati költségtérítésre vonatkozóan lásd a 23/1989. (III.12.) Mt. rendeletet, valamint a külföldi kiküldetéssel kapcsolatban a 168/1995. (XII.27.) Korm. rendeletet. A munkába járással összefüggő költségekről lásd a 78/1993. (V.12.) Korm. rendeletet.

2. A költségtérítésként kapott összeg – mint már szó volt róla nem vehető munkabérként figyelembe. Más megítélés alá esik azonban, ha az e jogcímen feltüntetett és kifizetett összeg egy részéről megállapítható, hogy annak rendeltetése nem a felmerült költségek megtérítése, hanem az a munkaviszonyon alapuló személyes közreműködést, a végzett munka anyagi elismerését szolgálja.

3. A kiküldetési költségek, azokon belül a napidíj azt a célt szolgálják, hogy a munkavállalónak a telephelyen kívül történő munkavégzés következtében felmerült többletköltségei megtérüljenek. Ez a többletköltség akkor is felmerülhet, ha a munkáltató változó munkahelyre alkalmazta a munkavállalót. Ebben az esetben a munkavégzés helye lehet minden olyan hely, amelyre a munkáltató működése kiterjed.

A munkavállaló a telephelyén kívüli munkavégzést a munkáltató által elrendelt kiküldetésben teljesíti és az élelmezéssel kapcsolatos többletköltségek fedezetére, a kiküldetés tartamára élelmezési költségtérítés – napidíj – jár.

Költségek megtérítésével kapcsolatos kérdéseit tegye fel Kapcsolati oldalunkon keresztül, és mi a lehető legrövidebb idő alatt felvesszük Önnel a kapcsolatot, azért, hogy megválaszoljuk a kérdéseit.