Egy viszonylag új lehetőség a tagi kölcsönök saját tőkébe történő „átvarázsolására” a magánszemély követelésének apportálása.

A hatályos Gt. 13. §-ának (2) bekezdése szerint nem pénzbeli hozzájárulás lehet bármely vagyoni értékkel rendelkező dolog, szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jog, ideértve az adós által elismert vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelést is. A tulajdonos által adott tagi kölcsönt – mint tulajdonosi követelést – a cég mint adós elismerte, így az apportálható. A törzstőke felemelhető nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával is. A tagi követelést mint nem pénzbeli hozzájárulást a tőkeemelésnek a cégjegyzékbe történő bejegyzését megelőzően a tulajdonosnak át kell adnia, a társaságnak pedig át kell vennie, és a tagi követelés átvételét könyvelnie kell. A tőkeemelésnek a cégjegyzékbe történt bejegyzése időpontjával kell a tőkeemelés összegét a jegyzett, de még be nem fizetett tőke számlával szemben elszámolni. Ezt követően az átvett (az önmagával szembeni) követelést átvezetni a tagi kölcsön miatti kötelezettség (önmagával szembeni kelezettség) számlára, így mind a követelés, mind a kötelezettség a könyvekben megszűnik.

Így a tőkeemelés sem a társaságnál, sem a magánszemélynél adófizetési kötelezettséggel nem jár. Fontos hangsúlyozni, a magánszemély nem elengedte a követelést, hanem a Gt. előírásainak megfelelően nem pénzbeli hozzájárulásként vitte be azt a társaságba. Ebből következően a társaságnál a tagi kölcsön miatti kötelezettség nem elengedett kötelezettség, a könyvekből történő kivezetése sem az eredményszámlákat sem a tőkeszámlákat nem érinti, a tőkeemelés nem kötelezettség beszámításával történt, a társasággal szembeni kötelezettséggé válással a tagi kölcsön miatti kötelezettség megszűnt.

A tőkeemelést követően tehát a társaság taggyűlése, közgyűlése, alapítója dönthet úgy, hogy a Gt., illetve az Szt. vonatkozó előírásaira figyelemmel a jegyzett tőkét leszállítja. A tőkeleszállítás történhet a veszteség rendezése miatt az eredménytartalék javára is, de történhet tőkekivonással is. Az eredménytartalék javára történő tőkeleszállítás a magánszemélynél nem jár adófizetési kötelezettséggel. Ha a tőkeleszállítás tőkekivonással történik, akkor a magánszemély a vállalkozásból kivont jövedelem Szja-tv. szerinti szabályainak megfelelően adózik, illetve fizet egészségügyi hozzájárulást. A társaságot egyik esetben sem terheli adófizetési kötelezettség, feltéve, hogy a tőkekivonás miatt a magánszemélyt megillető összeget pénzeszköz átadásával rendezik.