Az adóhatóság előtti megjelenésről, az ott tett nyilatkozatról (tanúvallomásról) minden esetben jegyzőkönyvet kell kiállítani. Természetesen a jegyzőkönyv kiállítását meg kell előzze a „Megbízólevél” átadása a magánszemélynek, hiszen az ellenőrzést csak a megbízólevél alapján lehet lefolytatni. A megbízólevélben az adóhatóság a magánszemély adatai mellett feltünteti a vizsgált időszakokat, a vizsgálat alá vont adókat, az ellenőrzés típusát és azon ellenőrök személyét is, akik az ellenőrzést lefolytatják (mindig két személyt).

A megbízólevél átadása, átvétele

A megbízólevél egy példányát az adóhatóság az ellenőrzés kezdetekor köteles átadni az adózónak és ezt át is vetetni. Az adózó képviselőjének tanácsos a megbízólevél alapján meggyőződni az adóellenőrök személyéről, megbízásáról, vizsgálati jogosultságáról és az eljárás jogi kereteiről. Az adóhatóság súlyos eljárási hibát vét, ha elmulasztja a „megbízólevél” átadását és az adózó (képviselője) általi aláíratását. Ugyanis az előzőek szükségesek ahhoz, hogy az ellenőrzés jogilag is megkezdettnek számítson.

Előfordulhat, hogy az adózó megtagadja a Megbízólevél átvételét, aláírását. Mi az eljárás ekkor?

Ha az adózó megtagadja a megbízólevél aláírását, az adóhatóságnak jogában áll a megtagadás tényéről két hatósági tanú jelenlétében jegyzőkönyvet felvenni, és az ellenőrzést ez alapján megkezdeni. A megbízólevélben foglaltak kötik az adóhatóságot, az attól való bármilyen eltérés akár a vizsgált adónem, az időszak, az adózó vagy az adóellenőrök személye tekintetében az adózót feljogosítja, hogy azzal szemben kifogással éljen.

Amennyiben az eljárás során a nevesített adóellenőrök helyett más ellenőr jár el (ha csak egy helyett is) – megbízólevél módosítása nélkül – a hatóság olyan eljárási hibát vét, amelynek okán az ellenőrzési eljárást a felettes adóhatóság köteles megismételtetni, függetlenül annak kimenetelétől.

Ha az eljárás során a megbízólevélen nem szereplő adónemre, időszakra, esetleg más adózóra akarja kiterjeszteni a vizsgálatot az adóhatóság, azt csak úgy teheti meg, ha arra külön egy újabb megbízólevelet állít ki és azt át is adja  az adózónak. Amennyiben az adóhatóság ezt elmulasztja, jogtalan bármilyen, az előbbiekben nevesített „kísérlete”, azt az adózó jogosan megkifogásolhatja.

Már levizsgált – tehát lezárt időszakra új ellenőrzés nem rendelhető el; kivéve az ismételt ellenőrzést, illetve a felülellenőrzést. (Szabályait az Art. tartalmazza. )