Az Szja-törvény 68. § (1) bekezdése alapján a társas vállalkozás jogutód nélküli megszűnése következtében a tag jövedelmét vállalkozásból kivont jövedelemnek nevezzük.

Ezen jövedelem után akkor keletkezik adófizetési kötelezettsége, ha a megszerzett bevétel meghaladja az értékpapír megszerzésére fordított értéket, azaz többet kapunk vissza, mint amennyit eredetileg a társaság rendelkezésére bocsátottunk.

A megszerzett bevétel csökkenthető egyes törvényből meghatározott tételekkel. A bevételbe tartozik minden, a vállalkozás vagyonából megszerzett érték, tehát nemcsak pénz, hanem gép, értékpapír, vagy akár ingatlan is.

A bevételt és a rá jutó csökkentő tételeket (kötelezettségeket) a vagyonfelosztási javaslat alapján lehet megállapítani. A bevétel nem lehet kevesebb, mint a kapott eszközök piaci értéke. Ez azt jelenti, hogy egy ingatlan esetén a könyvelésben nyilvántartott összeg helyett annak szokásos piaci értéke jelenti a magánszemély bevételét.

Értékpapír esetén az árfolyamnyereségből származó jövedelemre vonatkozó rendelkezések alapján kell megállapítani az értékpapír megszerzésére fordított értéket. Ha az értékpapírt társaság alapítása révén szerezték, akkor a tag vagyoni hozzájárulásának a létesítő okiratban megadott értéke számít megszerzésre fordított értéknek.

A vállalkozásból kivont jövedelem után az adó mértéke 25 százalék, és eho-fizetési kötelezettség is keletkezik, mely 14%, de maximum 450 ezer forint.
A vállalkozásból kivont jövedelem tekintetében a jövedelemszerzés időpontja:

  • a társas vállalkozás jogutód nélküli megszűnése esetén az utolsó üzleti évről készített mérleg, zárómérleg mérlegfordulónapja,
  • a cégbejegyzési kérelem elutasítása, valamint a cégeljárás megszüntetése esetén az előtársasági működés időszakáról készített beszámoló mérlegfordulónapja,
  • az előzőekben nem említett esetben a kifizetés, a juttatás napja; ha a kifizetés, illetve a juttatás ugyanazon magánszemély részére több részletben történik, azt kell feltételezni, hogy a kifizető mindig a jövedelmet fizeti ki először a magánszemély számára.

A társaság megszüntetése esetén az adót a jövedelemszerzés időpontjára kell megállapítani, valamint az adózás rendjéről szóló törvény előírásai szerint bevallani és akkor is, ha a levonásra bármely okból nem kerülhet sor megfizetni. A kifizető a magánszemély helyett megfizetett, bevallott adót beszámíthatja a magánszeméllyel szembeni kötelezettségébe. Egyébként az adót a kifizető a kifizetés időpontjában megállapítja, levonja, valamint az adózás rendjéről szóló törvény előírásai szerint bevallja és megfizeti.

A végelszámolások egyik gyakori hibája szokott lenni, hogy tévesen határozzuk meg a jövedelemszerzés időpontját. Bár ténylegesen nem került még kifizetésre a megmaradt vagyon, a megszűnéssel kapcsolatos utolsó bevallásba a szerzett jövedelem adó és járulékkötelezettségét be kell vallani!