(minimálbér, garantált bérminimum)

1.1.  Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

321/2008. (XII. 29.) Korm. rend.

Havi bér

Ft/hó

Heti bér

Ft/hét

Napi bér

Ft/nap

Órabér

Ft/óra

Minimális bér  Korm. rend. 2. §

2009. 01. 01. -től  2009. 12. 31-ig

71.500

16.500

3.290

411

Legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottak

garantált bérminimuma

2009. 01. 01. -től – 2009. 06. 30.-ig

87.000

20.000

4.000

500

2009. 07. 01. -től – 2009. 12. 31.-ig

87.500

20.100

4.030

503

 

A garantált bérminimum a legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót illeti meg a gyakorlati időtől függetlenül (Korm. rend. 2. § (1) bek.). A Korm. rend. a költségvetési szerveknél közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban állókra is kiterjed. A Kormányrendelet által meghatározott személyi alapbér kötelező legkisebb összegét a Ktv., illetve a Kjt. alapján megállapított illetményeknek is el kell érniük (Korm. rend. 3. § (2) bek.).

Köztisztviselők illetményalapja 2008. évi CII. tv. (Költségvetési tv.) 54. § 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 43. § (1) bek.

38.650,-Ft

Közalkalmazotti illetménypótlék 2008. évi CII. tv. (Költségvetési tv.) 55. § (1) bek. c) pontja – 1992. évi XXIII. tv. (Kjt.) 69. §

20.000,- Ft

Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény – I. fizetési fokozat

2008. évi CII. tv. (Költségvetési tv.) 56. § (1) – (2) bek.

1997. évi LXVII. tv. 103. § (2) bek. – 1994. évi LXXX. tv. 46/D. § (2) bek.

356.000,-Ft

Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 2008. évi CII. tv. (Költségvetési tv.) 56. § (3) – (4) bek. – 2003. évi LXXX. tv. 1. § (3) bek. – 1998. évi XI. tv. 131. § (2) bek.

3.000,-Ft/óra

A nevelő szülői díj legalacsonyabb összege -gyermekenként, fiatal felnőttenként 2008. évi CII. tv.  (Költségvetési tv.) 57. § (1) bek. – 1997. évi XXXI. tv. 66/F. § (2) bek.

15.000,-Ft/hó

A hivatásos nevelő szülői díj legalacsonyabb összege 2008. évi CII. tv. (Költségvetési tv.) 57. § (2) bek. – 1997. évi XXXI. tv. 66/L. §(1) bek.

135.000,-Ft/hó