Munkaidő kedvezménynek azt nevezzük, amikor a munkavállaló a munkaidő beosztás szerinti napi munkaidejénél rövidebb időre jogosan mentesül a munkavégzési kötelezettség alól. (Ezen nem változtat az, ha adott esetben a munkavállaló a kedvezményt összevontan, akár a napi munkaidő teljes idejére kiterjedően használhatja is fel.)

Munkaidő kedvezményben a munkavállalót kérelmére nyomós okból a munkáltató részesítheti. A jogszabály által meghatározott esetekben a kedvezmény a munkavállaló részére alanyi jogon jár.

A munkaidő kedvezmény szólhat egy alkalomra (pl. a bútor, a tüzelő szállítása napjának meghatározott idejére a munkáltató engedélyezi az otthon maradást), és lehet rendszeres (pl. szoptatási időkedvezmény) is. Ha a munkaidő kedvezmény a munkavállalót megilleti, annak időtartamára jogszabály eltérő rendelkezése hiányában távolléti díj jár.

Ha a kedvezményt a munkáltató nyújtja, az emiatt kiesett munkaidőre megállapodásuk szerint jár díjazás.

Mint említettük, munkaidő kedvezményben a munkavállalót általában a munkáltató jogosult részesíteni. Meghatározott esetekben azonban erre maga a jogszabály jogosítja fel.

Munkaidő kedvezmény esetei

Szoptatási időkedvezmény. A nőnek a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy óra, ezt követően a kilencedik hónap végéig egy óra munkaidő kedvezmény jár. Ikrek esetében a munkaidő kedvezmény az ikrek számának megfelelő mértékben jár. E munkaidő kedvezmény idejére a nőt távolléti díj illeti meg.

A munkaviszonyban álló és csecsemőt örökbe fogadó nőt e munkaidő kedvezmény az örökbefogadás napját követően illeti meg .

Továbbtanulók munkaidő kedvezménye. Az iskolai rendszerű képzésben résztvevő munkavállalót ugyancsak megilleti munkaidő kedvezmény. Ennek mértékét az oktatási intézmény által kibocsátott, a kötelező iskolai foglalkozás és a szakmai gyakorlat időtartamáról szóló igazolás alapján kell megállapítani oly módon, hogy a munkavállaló a foglalkozások kezdetére az oktatási helyre be tudjon érkezni. E munkaidő kedvezmény nem fizetett, de tanulmányi szerződés vagy kollektív szerződés fizetetté teheti.

A nem iskolai rendszerű képzésben részt vevő munkavállalónak tanulmányi munkaidő kedvezmény csak abban az esetben jár, ha azt munkaviszonyra vonatkozó szabály elrendeli, vagy a tanulmányi szerződés előírja

Ha pedig a munkavállaló általános iskolai tanulmányokat folytat, a fentiek szerint megillető munkaidő kedvezmény tartamára részére a törvény rendelkezése szerint távolléti díj jár .

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő kedvezménye. Az Mt. szerint a munkáltató köteles a szakszervezeti tisztségviselője számára a szakszervezeti tevékenység ellátásához munkaidő kedvezményt biztosítani. Ennek mértéke valamennyi tisztségviselőt figyelembe véve eltérő megállapodás hiányában minden három, a munkáltatóval munkaviszonyban álló szakszervezeti tag után havi két óra. E kedvezmény mértékébe a munkáltatóval való tárgyalás időtartama nem számít be. A munkaidő kedvezmény felhasználásáról a szakszervezet dönt. A munkából való távolmaradást előre be kell jelenteni. E munkaidő kedvezmény időtartamára a tisztségviselőt távolléti díj illeti meg.

Az Mt. rendelkezik arról is, hogy mi történik a szakszervezetet megillető, de fel nem használt munkaidő kedvezménnyel.

A bejelentési kötelezettséggel kapcsolatban lényeges, hogy az olyan időben történjék, hogy a munkáltató kellő időben értesüljön róla. Hangsúlyozzuk, hogy a bejelentési kötelezettség csupán informálást jelent, tehát nem szükséges hozzá a munkáltató hozzájárulása.

Üzemi tanács tagjainak munkaidő kedvezménye. Az üzemi tanács tagját havi munkaideje tíz százalékának, elnökét havi munkaideje tizenöt százalékának megfelelő munkaidő kedvezmény illeti meg. A munkaidő kedvezmény időtartamára távolléti díj jár. (Az Mt. lehetővé teszi, hogy az üzemi megállapodásban a kedvezmény felhasználását a törvényben meghatározott általános szabálytól eltérően állapítsák meg.)

A munkavédelmi képviselő munkaidő kedvezménye. A munkáltatónak biztosítania kell a munkavédelmi képviselő számára az indokolt eljáráshoz szükséges, átlagkeresettel fizetett havi munkaideje legalább 10 százalékát elérő munkaidő kedvezményt.