Az Szja-törvény 1. számú mellékletének 8.6. alpontja alapján a művelődési intézményi szolgáltatás adómentes természetbeni juttatásnak minősül. Ennek juttatása történhet utalvány közbeiktatásával (ún. kultúrautalvány, művelődési utalvány), illetve a szolgáltatásról a munkáltató nevére és címére kiállított számla ellenében történő térítéssel.

Számla ellenében történő térítés

Tekintettel arra, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXVII. törvény a számla kötelező adattartalmáról rendelkezve nem írja elő a nyújtott szolgáltatás SZJ számának feltüntetését, és erre vonatkozóan az Szja-törvény sem tartalmaz rendelkezést, az SZJ számok feltüntetése a számlán nem szükséges. Az adómentesség feltételét kielégíti, ha a bizonylaton megnevezett szolgáltatás beilleszthető az Szja-törvény 3. § 27. pontjában felsorolt szolgáltatások közé (pl. múzeumi belépő, mozijegy stb.).

Kultúrautalvány juttatása

A kultúrautalvány juttatása akkor elégíti ki az adómentesség feltételét, ha az utalvány csak az említett, az Szja-törvény 3. § 27. pontjában felsorolt szolgáltatáskörben használható fel. A felhasználási kör feltüntetése az utalványokon nem törvényi kötelezettség, a juttatási feltételek alapján azonban megállapíthatónak kell lennie, hogy az mely termékre, szolgáltatásra vagy milyen termék- vagy szolgáltatáskörben használható fel. Amennyiben az utalványrendeléshez kapcsolódó szerződések (az utalvány kibocsátója és a megrendelő közötti szerződés, illetve a kibocsátó és az egyes elfogadóhelyek közötti szerződések) vagy az utalványok felhasználásáról szóló tájékozató, belső szabályzat rendelkezik arról, hogy az utalvány mely – akár SZJ szám alapján meghatározott – szolgáltatásokra használható fel, és a megnevezett szolgáltatások mindegyke egyértelműen az Szja-törvény 3. § 27. pontjában felsorolt művelődési intézményi szolgáltatások közé illeszthető, az utalvány juttatása adómentes.

A fentiekből következik azonban az is, hogy mivel az egyes szolgáltatások, illetve az SZJ számok feltüntetése az utalványon nem kötelező, így magából az utalványból nem derül ki, ténylegesen milyen szolgáltatásokra használható fel, a hivatkozott szerződések és az egyéb háttérdokumentumok tartalmának ismerete nélkül pusztán az utalvány elnevezése alapján nem állapítható meg, hogy juttatása kielégíti-e az adómentesség feltételét.

Fontos ezt azért is vizsgálni, mert a kultúrautalványra minden további vizsgálat nélkül mondanánk azt, hogy adómentes, pedig a tapasztalat szerint a forgalomban kapható kultúrautalványok zöme sokkal szélesebb körben használható, mint a törvényben felsorolt adómentes szolgáltatások.

2009-től a 400 ezer forintos keret eltörlésével egyidejűleg a művelődési intézményi szolgáltatás korlátozását vezették be. A korábban korlátlanul adható juttatás 2009-től évente maximum a minimálbérnek megfelelő összegig adható adómentesen (azaz 2009-ben 71.500 Ft/év).