Nyílt végű pénzügyi lízingszerződéssel „beszerzett” ingatlan után illetékfizetési kötelezettség nem áll fenn.

Amennyiben a lízingbevevő számára az ingatlan visszterhes vagyonátruházási illetékének megfizetése finanszírozási problémát jelent, akkor jobb megoldás nyílt végű pénzügyi lízingszerződés megkötése, kivéve, ha más körülmények alapján számára kedvezőbb a zárt végű pénzügyi lízingszerződés.

Nyílt végű pénzügyi lízing esete

Az Itv. 3. § (3) bekezdés a) pontja szerint a visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség a szerződés megkötése napján keletkezik. Az Itv. 3. § (7) bekezdése szerint a szerződés megkötésének napján keletkezik az illetékfizetési kötelezettség az ingatlanok pénzügyi lízingjénél, ha a futamidő végén tulajdonjog átszáll a lízingbevevőre.

A pénzügyi lízingnek két típusa ismert, a nyílt és a zárt végű pénzügyi lízing. A zárt végű pénzügyi lízing esetében a futamidő végén a maradványérték, vagy az utolsó lízingdíj megfizetésével a lízingbevevő megszerzi a tulajdonjogot.

A nyílt végű pénzügyi lízing esetében a lízingbevevő nem feltétlenül szerez tulajdonjogot a lízingtárgy felett, a lízingbevevő jogait a szerződés szabályozza, általában „csak” vételi joga, illetve „csak” vevőkijelölési jog van. A nyílt végű pénzügyi lízing esetében nem vehető biztosra, hogy a lízingtárgy tulajdonjoga a futamidő végén átszáll a lízingbevevőre, mivel a lízingbevevő csupán jogosultságot szerez arra, hogy döntsön arról: maradványértéken saját maga kívánja-e megszerezni a lízingtárgy tulajdonjogát, vagy az általa megjelölt más személy részére biztosítja a lízingtárgy tulajdonjogának megszerzését.

Az Itv. 3. § (7) bekezdése nem feltételes módban fogalmaz, nem tulajdonjog átszállását eredményezhető, hanem azt eredményező szerződésről, amely a tulajdonjog megszerzését már magával a szerződés megkötésével ténylegesen eredményezi, függetlenül a tulajdonszerzés tényleges időpontjától. Az Itv. ezen rendelkezését kiterjesztően nem lehet értelmezni, ezért csak a zártvégű pénzügyi lízingre vonatkozik.

A fentiek alapján tehát zárt végű pénzügyi lízing esetén az illetékfizetési kötelezettség már a szerződés megkötésének napján létrejön, függetlenül a lízingszerződés futamidejétől.

A trükkben foglaltakkal egyező tartalmú tájékoztatás jelent meg az állami adóhatóság honlapján 2008. augusztus 5-én.