–   A munkáltató tag által befizetett munkáltatói hozzájárulás.

E szabály alkalmazásában  munkáltatónak a tételes egészségügyi hozzájárulás fizetésére sorrendben kötelezett kifizető minősül akkor is, ha a hozzájárulást a törvény szerint nem kell megfizetnie [7. § (2) bekezdés a) pont]. Nem számít jövedelemnek, tehát adómentes az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba munkáltatói hozzájárulásként fizetett összegnek a tárgyhónap első napján érvényes havi minimálbért meg nem haladó, illetve az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba vagy önsegélyező pénztárba munkáltatói hozzájárulásként fizetett összegnek a tárgyhónap első napján érvényes havi minimálbért meg nem haladó része azzal, hogy a befizetések együttes összege a tárgyhónap első napján érvényes havi minimálbér 130 százalékit nem haladhatja meg.

Önkéntes kölcsönös biztosítópénztár tudnivalók

–   Adómentes esetben nem hoz létre társadalombiztosítási kötelezettséget. Abban az
esetben, ha az adómentes határt meghaladja a befizetés a foglalkoztatónak a biztosítási
kötelezettséggel járó jogviszony alapján juttatott személyi jövedelemadó alap után 24 százalékos nyugdíjbiztosítási és 4 százalékos egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie.

–   A biztosított 9,5 százalékos nyugdíjbiztosítási (magán-nyugdíjpénztár tag esetében 1,5 és 8 százalék tagdíj), valamint 4 százalékos  egészségbiztosítási egyéni járulék fizetésére kötelezett. A nyugdíjjárulékot az éves felső határ napi 2008-ban napi 19 500 forint, évi 7 137 000 forint figyelembe vételével kell levonni.

–   Abban az esetben, ha a személyi jövedelemadó alap nem esik biztosítási kötelezettség alá, a kifizetőt társadalombiztosítási járulék helyett 11 százalékos mértékű  egészségügyi hozzájárulás terheli.

–   Támogatói adomány.

–   Nem hoz létre társadalombiztosítási kötelezettséget.