A polgári szolgálat a honvédelmi kötelezettség teljesítésnek alternatív, a katonai szolgálattal egyenértékű formája volt. E speciális jogviszony az állam és a polgári szolgálatra jogosult személy között határozott időtartamra (a polgári szolgálat engedélyezéséről szóló államigazgatási határozat jogerőre emelkedésétől a polgári szolgálati jogviszonyból történő elbocsátás napjáig) jött létre.

A polgári szolgálat részletei

A polgári szolgálati jogviszonyban foglalkoztató csak foglalkoztatói nyilvántartásba vett társadalmi szervezet, egyesület, alapítvány, költségvetési szerv és a tűzoltóságok lehettek. A törvény kizárta ugyanis a foglalkoztatói körből azokat a szervezeteket, amelyek elsődlegesen gazdasági haszonszerzés elérése érdekében tevékenykedtek; továbbá azokat is, amelyek hivatásos állományú személyek irányítása alatt álltak, ezen kívül azokat az államigazgatási szerveket is, amelyek a honvédelmi igazgatás bármelyik szintjén álltak, illetve védelmi felkészülésben részt vettek, továbbá a pártot, a párt által létrehozott szervezeteket is.

Elvégzendő munkáknak olyannak kellett lenniük, hogy a szolgálat humanitárius jellege kifejezésre jusson.

Egyébként a szolgálat alatti munkavégzés a foglalkoztató szerv általános rendjébe kellett, hogy illeszkedjen. A foglalkoztató köteles volt kifizetni a polgári szolgálatra jogosult juttatásait, melyek több jogcímen jártak. A polgári szolgálatot teljesítőnek a rendfokozat nélküli sorkatonáéval megegyező mértékű illetmény járt.

A honvédelemről és a magyar honvédségről szóló 2004. november 16-án kihirdetett, 2004. évi CV. törvény úgy rendelkezett, hogy a magyar köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárokat személyes honvédelmi kötelezettségként megelőző védelmi helyzet, és rendkívüli állapot idején hadkötelezettség teljesítése terheli. Ez magába foglalja a polgári szolgálat teljesítését is. Az új törvény úgy rendelkezik, hogy a polgári szolgálatot a honvédelem érdekében működő szervezetnél, intézménynél kell teljesíteni. A korlátozás annyi, hogy polgári szolgálat nem teljesíthető a honvédségnél, és a rendvédelmi szerveknél, az e szerveket irányító közigazgatási szerveknél, valamint a közigazgatási szerv honvédelmi (rendvédelmi), igazgatási, koordinációs, védelmi, felkészülési feladatot ellátó szervezeti egységénél.

Ez az új törvény 2005. január 1-jén lép hatályba, és úgy rendelkezik, hogy a Pszt. alapján polgári szolgálatot teljesítőket a szolgálatból a hatályba lépés napján el kell bocsátani.