A tárgyi eszközök bővítése során ráaktiválása szabályozatlan terület a számviteli törvényben. A tárgyi eszköz bővülésekor nem lesz feltétlenül az adott eszköz értékesebb, és élettartama sem biztos, hogy automatikusan meghosszabbodik. Jellemzően ilyen bővítés a számítástechnikai eszközök felújítása, ahol egy modem, vagy egy hálózati kártya beszerelését szinte azonnal el lehet számolni, ha azt az eredeti értékcsökkenési alapra vettjük. Nincs viszont szükség arra, hogy a valós összkép sérüljön, tehát az eljárás e nélkül is szabályos.

A számviteli törvény részletesen rendelkezik az eszközök beszerzési előállítási értékéről, de „elfelejti” kezelni azt az esetet, amikor az eszköz bővül. A kiskapu abban rejlik, hogy a törvény szövege (Szvt. 52. § (1)) csupán lehetőségként említi az értékcsökkenés megváltoztatását, nem kötelezettségként. Íme: „Ha az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében és a várható maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerint elszámolásra kerülő értékcsökkenés megváltoztatható, de a változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatását a kiegészítő mellékletben be kell mutatni”.

Ráaktiválás kezelése és adózási hatása

Ha a lehetőséggel nem élünk az értékcsökkenés a ráaktiválás követő tempóban folytatódhat, vagyis a kisebb értékű felújítások szinte azonnali értékcsökkenést „szenvednek el”. (Lásd még: Társasági adó – számítástechnikai termékek szupergyors écs-je)

Ne alkalmazza ezt a trükköt az az adózó, ahol az adóhatósággal szemben felmerülő jogvitát a vezetőség, vagy a tulajdonos nem kívánja végigvezetni, az eljárás bizonyos szintjén inkább álláspontja érvényesítése nélkül visszavonulna (pl. a másodfokú adóhatóságtól kapott elutasító határozat kézhezvételekor)!

Ne alkalmazza ezt a trükköt az a vállalkozás, vagy egyéb szervezet, ahol nincs, és a közeljövőre sem valószínűsíthető társasági adó fizetési kötelezettség!

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának módosítását korlátozta az az előírás, mely szerint azt csak „a vállalkozó szempontjából meghatározó jelentőségű tárgyi eszköznél” lehet alkalmazni. A gyakorlati tapasztalatok azt igazolták vissza, hogy a törvény egyéb előírásaival összhangban nem indokolt e korlátozás. A 2002. január 1-jétől hatályos módosítás a hivatkozott szövegrész hatályon kívül helyezésével lehetővé tette a – törvényben rögzített feltételek mellett – a terv szerinti értékcsökkenés módosítását valamennyi immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél. Az előírás változatlanul lehetőségként említi a módosítást.

Gyakran követik el a könyvelők ezt a hibát, hogy az önálló működésre képtelen eszközöket egyedi módon tartják nyilván. Pedig pl. egy számítástechnikai alkatrész a körülvevő többi részegység hiányában működésképtelen. Ezért az kizárólag az eszköz bruttó értékének növekedéseként vehető nyilvántartásba. A törvény előírása szerint ugyanis tárgyi eszköznél értéket növelő bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni a meglevő tárgyi eszköz bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának növelésével összefüggő munka, továbbá az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló felújítási munka ellenértékét.

A „Leprogramozom” Betéti Társaság hardver fejlesztést hajt végre. Minden számítógépbe új alaplapot és processzorokat helyeznek, több esetben cserélik, vagy az alaplapba integrált eszközök nyomán kiiktatnak néhány addig használtban tartott kártyát (de megtartják pótalkatrésznek). A számítástechnikai eszközök egyedi nyilvántartásában ezeknek a számítógépeknek a könyv szerinti értéke már nulla. A könyvelő csökkenti selejtezésre hivatkozva a kiszerelt alkatrészekkel a bruttó értéket, de növeli is azt az új alkatrészek értékével. Az értékcsökkenés ütemét viszont nem változtatja meg. Az eszköz beszerzési értékéhez képest (300 000 Ft) az új alkatrészek már nem képeznek jelentős értéket (50 000 Ft). A 3 évre tervezett értékcsökkenés nyomán az eszközre évi kb. 100 000 Ft számolható el, vagyis az új alkatrészek az eredeti bruttó értékre való vetítés nyomán már az első évben teljesen leírhatóak.

A trükk gyakorlati alkalmazásához nincs a szokásos értékcsökkenési elszámoláson túlmutató gyakorlati teendő.