Az Áfa törvényben 2004. május 1-jétől jelent meg a stornó-számla fogalma. Számlát addig is lehetett stornírozni, noha sem az Áfa törvény, sem a Számviteli törvény nem rendelkezett.

Eredetileg a számla stornírozása azt jelentette, hogy a rontott számlát a számlatömbben áthúzták, fölé írták, hogy stornó, a vonal alatt szerepelt a dátum és az aláírás. A köznyelvben stornó számlának nevezték azt is, amikor a meghiúsulásról állítottak ki számlát.

A törvény mindkét eseményt a stornírozás fogalma alá vonja és úgy rendelkezik, hogy stornó számlát kell kiállítani, ha a teljesítés meghiúsul, ha számítógéppel előállított számlában, elektronikus számlában a számla lezárását követően fedeznek fel javítandó hibát vagy azt műszaki hiba miatt újra ki kell állítani. A számlázási program ugyanis csak akkor felel meg az előírásoknak, ha a számlában utólag javítást nem lehet tenni.

A törvény meghatározza a stornó számla kötelező adattartalmát:

  • a stornó-számla sorszáma,
  • a stornírozandó eredeti számla sorszáma,
  • a számlakibocsátó és a vevő adatai,
  • a kibocsátás kelte,
  • a stornírozandó számlában szereplő összesített adóalap, adóösszeg, adóval növelt ellenérték negatív előjellel.

Noha a törvény nem tartalmaz rá rendelkezést, a számlakibocsátótól elvárható, hogy minden esetben mind a javító, mind a helyesbítő számlát megküldje szerződéses partnerének és ezt valamilyen módon igazolni is tudja. Ennek különösen azokban az esetekben van jelentősége, amikor az adókötelezett által megállapított adó összege csökken, hiszen ebben az esetben a számlát befogadónál a korábban levont adó összegét helyesbíteni kell és a soron következő bevallásban befizetendő adó keletkezik.

A számítógéppel előállított hibás számla esetében biztosítani kell, hogy a számítógép adatai és az annak alapján kiállított bizonylat mindenben megegyezzenek, ezért szükséges a sztornírozás.

Önellenőrzésre nem feltétlenül van szükség, és azt nem is írja elő a törvény. Az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 49. § (1) bekezdése szerint az önellenőrzés az önadózás útján megállapított vagy megállapítani elmulasztott adó korrigálására szolgál, nem pedig egyéb adatok javítására. A számla kijavítását követően az adólevonási jog a számla szerinti eredeti teljesítési időpontban gyakorolható.