• Jogszabály alapján választott tisztségviselő tiszteletdíja nem önálló tevékenységből származó bevétel. A foglalkoztatónak a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony alapján juttatott személyi jövedelemadó alap után 24 százalékos nyugdíjbiztosítási és 5 százalékos egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie.

 • A biztosított 9,5 százalékos nyugdíjbiztosítási, valamint 4 százalékos egészségbiztosítási egyéni járulék fizetésére kötelezett. A nyugdíjjárulékot az éves felső határ 2008-ban napi 19 500 forint, évi 7 137 000 forint figyelembe vételével kell levonni.
 • A foglalkoztató a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony alapján 4 350 forint összegű tételes egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezett.
 • A tag által kapott természetbeni juttatások után az adó fizetésére a kifizető kötelezett, valamint a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony alapján juttatott személyi jövedelemadó alap után 24 százalékos nyugdíjbiztosítási és 5 százalékos egészségbiztosítási járulékot is meg kell fizetnie. A biztosított egyéni járulékot nem fizet.
 • A tagnak fizetett utazási költségtérítések pl. saját személygépkocsi hivatali célú használata ugyanúgy adózik, mintha a tag munkaviszonyban állna. Adómentes esetben nem hoz létre társadalombiztosítási kötelezettséget.
 • A Társas vállalkozás tagja által külön szerződés alapján teljesített mellékszolgáltatás feltéve, hogy a tagnak a bevétele érdekében felmerült költségét a társaság a költségei között nem számolja el önálló tevékenységből származó jövedelem (tagi jövedelem). A kifizetőnek adóelőleg megállapítási és levonási kötelezettsége van. A foglalkoztatónak a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony alapján juttatott személyi jövedelemadó alap után 24 százalékos nyugdíjbiztosítási és 5 százalékos egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie. A biztosított 9,5 százalékos nyugdíjbiztosítási, valamint 4 százalékos egészségbiztosítási egyéni járulék fizetésére kötelezett. A nyugdíjjárulékot az éves felső határ – 2008-ban napi 19 500 forint, évi 7 137 000 forint figyelembe vételével kell levonni.
 • Abban az esetben, ha a személyi jövedelemadó alap nem esik biztosítási kötelezettség alá, a kifizetőt – társadalombiztosítási járulék helyett 11 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás terheli.
 • Társas vállalkozás tagjának személyes közreműködéséért adott juttatás (tagi jövedelem), ha azt a vállalkozás költségei között számolják el, nem önálló tevékenységből származó jövedelem.
 • A foglalkoztatónak a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony alapján juttatott személyi jövedelemadó alap után 24 százalékos nyugdíjbiztosítási és 5 százalékos egészségbiztosítási járulékot kell fizetnie.
 • A biztosított 9,5 százalékos nyugdíjbiztosítási, valamint 4 százalékos egészségbiztosítási egyéni járulék fizetésére kötelezett. A nyugdíjjárulékot az éves felső határ 2008-ban napi 19 500 forint, évi 7 137 000 forint figyelembe vételével kell levonni.
 • Abban az esetben, ha a személyi jövedelemadó alap nem esik biztosítási kötelezettség alá, a kifizetőt társadalombiztosítási járulék helyett 11 százalékos mértékű egészségügyi
  hozzájárulás terheli.