A trükk alkalmazásával kikerülhető az új tag(ok) belépésével kapcsolatos korlátozás.

Az egyszerűsített vállalkozó adó alanyisága alá történő bejelentkezés szükséges, de nem elégséges feltétele, hogy a jogi személyben, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban új tag (új tagok) – az öröklést kivéve – új tag nem szerzett (új tagok nem szereztek összesen) 50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést az adóévet megelőző naptári évben, valamint az azt megelőző naptári évben. A bejelentkezéshez szükséges feltételek fennállását minden év december 20. napján meg kell vizsgálni, s ha azok nem állnak fenn maradéktalanul, akkor ki kell jelentkezni az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alól.

Tulajdonosi részesedés korlátozásának kikerülése egyszerűsített vállalkozói adóalanyiságnál

Az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság fenntartásának szintén szükséges, de nem elégséges feltétele, hogy a naptári évben jogi személyben, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban új tag (új tagok) – az öröklést kivéve -– új tag nem szerzett (új tagok nem szereztek összesen) 50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést.

Az APEH honlapján 2008. október 27-én megjelent állásfoglalás szerint a hivatkozott előírások csak az új tag(ok) 50 százalékot meghaladó részesedéséről szólnak. Ebből következően abban az esetben, ha például egy Kft.-ben egy magánszemély 2008-ban 50 százalékos, majd 2009-ben további 50 százalékos szavazati jogot biztosító részesedést szerez, azaz a Kft. egyedüli tagjává válik, akkor – az egyéb előírt feltételek fennállása esetén – nincs akadálya annak, hogy a Kft. 2009-re az eva-alanyiságot válassza, tekintettel arra, hogy a Kft.-ben az új tag 2008-ban 50 százalékot meg nem haladó részesedést szerzett. Továbbá 2009-ben nem szűnik meg az eva-alanyiság, mivel nem új, hanem meglévő tag szerez részesedést.

E korlátozást egy-, vagy többlépcsős módszerrel lehet kikerülni. Többlépcsős módszer esetén az új tag, új tagok első körben nem szereznek 50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító részesedést. Ezt követően két naptári évig az új tag nem szerez, az új tagok nem szereznek külön-külön, illetve együttes annyi szavazati jogot biztosító részesedést, hogy szavazati jogot biztosító részesedésük mértéke meghaladja az 50 százalékot. A részesedés első ízben történő megszerzésének évét követő harmadik évtől már semmiképpen sem lehet akadálya annak, hogy az „új tag”, „új tagok” részesedésüket 50 százalékot meghaladó szavazati jogot biztosító mértéket meghaladóan kiegészítsék. Ebből következően az egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság fenntartható, illetve a naptári évben nem szűnik meg.

Egylépcsős módszernél azt lehet kihasználni, hogy az Eva tv. kizárólag az új tag, új tagok által szerzett szavazati jogot biztosító részesedés mértékét korlátozza, de az új tag, új tagok osztalékból történő részesedésének mértékét nem korlátozza. Ebből adódóan járható út, hogy az új tag, új tagok a régi taghoz, régi tagokhoz képest nagyobb mértékben részesedjenek a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság jövedelméből, bár azonos, vagy kisebb szavazati jogot biztosító részesedéssel rendelkeznek.

Természetesen nincs annak akadálya, hogy az új tag, új tagok nagyobb részesedését az eredményből a személyes közreműködés mértékével támasszák alá. Például a régi tag, régi tagok már nem vesznek részt a gazdasági társaság működtetésében, a személyes közreműködésre kizárólag az új tag, új tagok kötelezett(ek), így értelemszerűen az eredményből is nagyobb mértékű részesedésre jogosultak. Természetesen az egylépcsős, illetve többlépcsős módszert lehet kombinálni is.

Többlépcsős módszernél előfordulhat, hogy a régi tag, régi tagok elzárkóznak attól, hogy az új tag, új tagok további részesedést szerezzenek a gazdasági társaságban.

Egylépcsős módszernél előfordulhat, hogy a régi tag, régi tagok nem hajlandóak az eredményből való részesedést mértékét a szavazatok egyes tagok közötti megosztásától eltéríteni. További problémaként jelentkezhet, hogy a régi tag, régi tagok az adózott eredmény felosztásához szükséges taggyűlési határozat meghozatala elé akadályokat gördítenek.