Napjainkra kialakult Magyarországon az a jogszabályi környezet, ami lehetővé teszi, hogy vállalkozás alapításkor többféle vállalkozási jogi forma közül is választani lehessen. Bár a szabályozások néha drasztikusabban változnak, az alapvető formák igazodnak a fejlett piacok elvárásaihoz.

Az vállalkozás megalapításakor már érdemes tisztában lenni a különböző formák előnyeivel, hátrányaival és az általuk kínált lehetőségekkel. A KSH adatai szerint a regisztrált gazdasági szervezetek száma 2006. június végén 1.310 ezer volt, ami 20 ezerrel több, mint egy évvel korábban. Mindebből a vállalkozások száma 18 ezerrel nőtt, a nonprofit szervezeteké pedig mintegy 2 ezerrel. A legnépszerűbb társas vállalkozási formának a korlátolt felelősségű társaság mondható, mivel ezek száma bővült a leginkább: egy év alatt 15 ezerrel, ami 7 százalékos növekedést jelent, így összesen mintegy 232.500 kft-t tart nyílván a hivatal. Szintén népszerű vállalkozási forma a betéti társaság, bár ezek száma kisebb mértékben, 1 százalékkal növekedett, számszerint 1.700-zal, így a magyar bt-k száma összesen 221.500 volt 2006. közepén.

Vállalkozási jogi formák

A legnépszerűbb vállalkozási jogi formák, a bt és a kft az összes társas vállalkozásnak mintegy 90 százalékát adja. Másabb a helyzet 2006-ban az egyéni vállalkozásokat illetően: számuk a az elmúlt egy év alatt szinte nem változott. 2006. június 30-án összesen 710.500 egyéni vállalkozást tartottak nyílván a KSH-nál.

Természetesen ezek az adatok megtévesztők lehetnek, mert csupán a vállalkozási jogi formát tükrözik, én nem adnak információt a cégek valós működéséről, hiszen egy kft hiába jött létre társas vállalkozásként, attól még lehet, hogy lényegét tekintve egyéni vállalkozásként fogható fel.

Miért fontos a választás?

 Minden bizonnyal a vállalkozók közt nem tartozik a kedvenc témák közé a vállalkozási formák tárgyalása, mégis stratégiai fontosságú, hogy tisztában legyenek a témával. Közvetlenül ugyan nem jelentkezik a termékekkel, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban ez a kérdéskör, de nagyban befolyásolhatja a vállalkozás és a vállalkozó céljainak elérését. Mondhatni meghatározza, hogy hogyan tudhat egy vállalkozó profitra szert tenni.

Kézenfekvő hatása van például az adókötelezettségre, hiszen nem mindegy, hogy milyen minőségünkben leszünk az adóörvények alanyai. Adott esetben a cégforma előre vetíti a későbbi jogi akadályokat és lehetőségeket, melyeken akár el is bukhat vállalkozásunk, vagy lehetősége lesz nagy horderejű szerződések megkötésére akár nemzetközi téren is. A lehetőségek mellett természetesen a kötelezettségeink is pontosan meghatározhatóak lesznek a különböző üzleti tranzakciókban. Jóformán napi szinten írhatjuk le tehát azokat a lépéseket, melyeket vállalkozóként meg kell tennünk az üzleti életben.

Téved az például, aki egyéni vállalkozóként tartja elfogadhatónak működési formáját, mondván, hogy a „vállalkozó vállalja felelősségét és ne bújjon a jogi személyiség védőfala mögé”. Az üzlet küzdőterén nem lehet sikeres az, aki nem tud hatékonyan fellépni versenytársaival szemben. Márpedig, ha nem használjuk ki legalább azokat az előnyöket, amelyeket a versenytársak is kihasználnak, akkor nem sokáig élvezhetjük a vállalkozói élet előnyeit.

Természetesen nem szabad elfelejteni, hogy nem csak egyetlen megoldás létezik az ilyen problémára, és nem adható egyértelmű siker recept sem. Az ilyen stratégiai döntéseknél mindig érdemes a tanácsadók véleményét is kikérni. A döntés azonban mindig a vállalkozó kezében lesz, amit leginkább a tevékenységi kör, a piaci lehetőségek, a gazdasági környezet, és a potenciális veszélyek fognak befolyásolni.