Az adóellenőrzés célja egyrészt a gazdaság fehérítése, az adócsalások visszaszorítása, másrészt az önkéntes jogkövetés ösztönzése, a tisztességesen adózók esélyeinek növelése.

2016 óta újfajta szemlélettel ellenőriz a NAV, például megengedi az adózóknak az önellenőrzést is. Az újfajta nézőponttól az adózási fegyelem javulását, az ellenőrzések hatékonyságának növelését és az adóbevételek emelkedését várta az adóhatóság.

Érdemes az adóellenőrzés előtt kiszűrni a hibákat

Mivel 2019. januártól a jelenlegi minimum 3,5-szeresére nő a késedelmi pótlék vagy a hiányos adófizetés pótlékának mértéke, érdemes nagyobb gonddal kiszűrni az adózási hibákat és nem a NAV ellenőrzésre várni!

A szabályozás változása

A késve befizetett adó vagy a NAV által megállapított adóhiány esetén a jegybanki alapkamat dupláját veti ki a NAV, ami éves szinten számítva jelenleg 1,8%. A jövő év elsejétől a késedelmi pótlék az alapkamaton felül 5%pontra nő, ez az jelenti, hogy amennyiben marad a jegybanki alapkamat 0,9%, akkor a 3,5-szerese lesz a büntetés a jelenleginek.

Amennyiben a NAV fedezi fel az adóhiányt, akkor a büntetés az 5,9%-on felül még 50% adóbírságot is tartalmaz majd.

Önellenőrzés az adóellenőrzések helyett

A hibás bevallás korrigálható önellenőrzéssel is. Ebben az esetben a pótlék mértéke a jegybanki alapkamat összege lesz. A késedelmi pótlék megemelt összege már olyan szintű büntetés, amely valóban érzékelhető kamatteherrel jár. Az adózónak tehát mindenképp érdemes javítani az észlelt hibát, minél előbb, mielőtt a NAV szúrja ki azt egy adóellenőrzés során.

Egyéb intézkedések a jogkövető adózói magatartás érdekében

Az elmúlt néhány évben már születtek intézkedések, jogszabály változások annak érdekében, hogy ne várják meg az adózók az adóellenőrzést egy-egy hiba javításával, illetve hogy a jogviták gyorsabban lezáródjanak. Az adózók mozgásterét csökkenti, hogy

  • új bizonyítékot csak az első jegyzőkönyv észrevételezéséig lehet előterjeszteni, későbbi időpontban erre már nincs lehetőség,
  • az adóbírság 50%-ra csökken, ha az adózó elfogadja az adóhatóság ellenőrzésének megállapításait.

Az adóhatóság az együttműködő, és szabályokat követő gazdálkodókat nem szankcionálni kívánja, hanem támogatni a hiba kijavításában. Támogató eljárás indulhat, ha az adóellenőrök látnak esélyt arra, hogy az adózó önként javítsa a hibát, vagy pótolja a bevallást, miután felhívták a figyelmét az önellenőrzés lehetőségére. A támogató eljárással a NAV azt is szeretné elérni, hogy erőforrásai szabaduljanak fel és így az adócsalókra nagyobb figyelmet szánhatnak.