Fontos, hogy a munkahelyi öltözködés elsősorban a szakértő, tanult embert jelzi, és nem a nemi jelleget hangsúlyozza. De kérdés, hogy mit írhat elő a munkáltató, amikor a megjelenési szabályokról van szó?

Vállalati dress code

A munkahelyi öltözködési szabályok nincsenek jogszabályba foglalva. A Munka Törvénykönyve tartalmaz olyan általános szabályokat, amelyekből levezethetünk bizonyos kereteket a munkahelyi öltözködés előírásaihoz:

  1. A dolgozó köteles a munkáltató előírt helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni. Ez jelenti azt is, hogy az öltözetnek meg kell felelni a munkáltató elvárásainak, tisztának és rendezettnek kell lennie, az alkalomnak megfelelően. Ez munkakörönként mást és mást jelent, mert egy üzletkötőnél vagy egy építőmunkásnál teljesen eltérőek az elvárások.
  2. A munkavédelmi követelmények szerint a dolgozónak a munkavégzéshez kötelessége olyan ruhát viselni, amely nem veszélyezteti a testi épséget és az egészséget. Ez egy irodai munka során megengedhet egy lenge inget vagy egy papucsot, de egy üzemi területen ezek már veszélyt jelenthetnek. Ugyanígy az ékszerek vagy a hosszú haj is eltérő megítélésű lehet.
  3. A munkáltató köteles a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani, hacsak nincs erről eltérő megállapodás, azonban nem tartozik ide mindennapokban is szükséges öltözet.

Elvárt munkahelyi öltözködés

A munkáltató akkor is követelhet egy alapvető ruházatot, munkahelyi öltözködést, ha nem biztosít ahhoz ruhapénzt, vagyis költségtérítést.  Azonban ha olyan munkahelyi öltözködést követel, ami a mindennapi életben nem szükséges, esetleg egyáltalán nem is lenne használható, akkor azt a költséget már fedeznie kell.  Ilyen eset például a speciális színű vagy fazonú formaruha. Konkrét megkötés azonban nincs, nem lehet a jogszabály alapján konkrét határt húzni a térítendő és a nem térítendő ruházat között.

Érdemes a munkaszerződésben előre megállapodni a vitára okot adható öltözékről, például ha egy adótanácsadó iroda megköveteli az  öltönyt a hét minden munkanapjára.

Személyiségi jogok

A munkahelyi öltözet követelményeinek kialakításakor a dolgozó személyiségi jogaira is tekintettel kell lenni. Csakis a munka ellátásával közvetlenül összefüggő okok miatt lehet korlátozni a jogokat és csakis a cél elérésével arányos mértékig. A dolgozó magánszférájába nem avatkozhat be indokolatlanul a szabályozás. Vallási jelképek és hagyományos öltözetek viselése nem zárható ki tehát, csak a fentiek szerint indokolt esetben, azaz ha van tiltás, annak szükségesnek és arányosnak kell lennie.

Munkahelyi öltözet szabályzata

A munkáltató egyoldalúan is megállapíthatja a szabályokat egy munkahelyi szabályzatban, bár nem jellemző hazánkban ez a gyakorlat. Ha működik üzemi tanács vagy szakszervezet a munkahelyen, akkor érdemes egyeztetni velük. Figyelembe kell venni, hogy egy olyan követelményrendszer a munkahelyi öltözködésre vonatkozóan, amely nagy ellenállást szül, visszavetheti a hatékonyságot is.