A napidíj a kiküldetések alatti költségek fedezésére szolgáló összeg, amelyre eltérő szabályok vonatkoznak belföldi és külföldi kiküldetés esetén. Kiküldetésről akkor beszélünk, ha a dolgozó nem a bejelentett munkahelyén, hanem attól földrajzilag eltérő településen végez átmenetileg munkát.

Napidíj belföldi kiküldetés, kirendelés esetén

Belföldön a dolgozó élelmezési költségeinek megtérítésére jár a napidíj. A napidíjat el lehet számolni költségátalányként, vagy igazoltan – számlával, egyszerűsített számlával.

Költségátalány esetén legalább 500 Ft-ot kell, hogy elszámoljon a bérszámfejtés a dolgozónak, napidíjként. Ha hosszabb idejű a kiküldetés, vagy rendszeres, akkor akár havi átalányt is lehet a munkavállaló részére fizetni, amelynek kiszámítása: napidíjátalány x havi átlagban kiküldetésben töltött napok száma.

Belföldi napidíj közterhei

A napidíj főszabály szerint teljes egészében adó- és járulékmentes, ehhez a következőknek kell teljesülni:

  • legalább 6 órás a távollét, amelyre a napidíjat fizetik,
  • nem biztosít a munkáltató élelmezési lehetőséget más módon a kiküldetés helyén a dolgozónak,
  • szállodai kötelező reggeli esetén a napidíj összegét 20%-kal csökkenti a munkáltató.

Napidíj külföldi kiküldetés esetén

Mi számít a kiküldetés időtartamának?

Az indulás időpontja az országhatár átlépését jelenti, kivéve a vízi vagy légi utat, mert ilyenkor az indulás időpontja előtt egy órával kezdődik a kiküldetés. Ilyenkor a kiküldetés a megérkezést követő egy órával ér véget. A tört napoknál a 8 óra időtartam már egy külön napnak számít.

Ha egy évnyi időszakon belül (12 hó) egy kiküldetés időtartama a 183 napot meghaladja, akkor az adott állam szabályai lesznek irányadóak.

Mindenképp igazolni kell azt, hogy az út valóban üzleti, hivatali jellegű és hogy a kifizető/munkáltató tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében szükséges.

Semmiképp nem lehet külföldi kiküldetés, ezért nem is számolható el rá napidíj, ha a munkahelyre, székhelyre, telephelyre jár lakóhelyéről –külföldről- a munkavállaló, mert ez napi munkába járásnak minősül.

Költségek megtérítése

A napidíjon felül is merülhetnek fel költségei a munkavállalónak pl. taxi költség, szálloda költség. Ezeket a munkáltató számla ellenében megtérítheti a dolgozónak, a napidíj fizetése mellett is.

Külföldi napidíj közterhei

A jövedelem számításánál a napidíj összegének 30%-át (de maximum 15 euro/nap összeget) nem kell figyelembe venni, tehát teljesen adómentes, járulékmentes. Az efölötti rész jogviszonyos jövedelmet jelent (mint a munkabér, megbízási díj).

Kivételt jelentenek az engedélyhez kötött nemzetközi közúti közlekedési szolgáltatást végző nemzetközi közúti árufuvarozásban, személyszállításban részt vevő sofőrök és árukísérők, számukra 40 euro napidíj adómentes.

A közterheket forintban kell megállapítani, az adóköteles részt át kell számolni

  • vagy a kiadás teljesítésének időpontjában érvényes MNB árfolyam alapján,
  • vagy a napidíj juttatásának hónapját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB árfolyam alapján.