A tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolását a Társasági adóról szóló törvény a vámtarifa rendszer felhasználásával igyekszik behatárolni. A számlán, egyszerűsített számlán azonban nem kötelező feltüntetni a megfelelő besorolási számot, hiszen a tárgyi eszközöket az Áfa tv. jellemzően nem említi. Fontos észrevennünk, hogy leírás üteme a Számviteli törvény szerint alakul, ha az szerepel a Társasági adó törvény erről szóló felsorolásában. Ritkábban az is előnyünkre szolgálhat, hogy az adott termék kapcsán nem szerepel vámtarifa besorolási szám a bizonylaton, így kétséges esetben a saját hatáskörben irányíthatjuk az értékcsökkenési kulcs kiválasztását.

A trükk lényege, hogy az adózásban lassabb (pl. 14,5 százalékos) leírás alá tartozó termékek esetében gyorsabb kulcs (30 vagy 33 százalékos, esetleg Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés) váljék választhatóvá. A besorolási szám hiánya a beszerzett termék megnevezésében tágabb értelmezést tesz lehetővé. Egyrészt, ha a termék megnevezésében közelít a Tao tv. az 1. sz. melléklet 6. pontjában említettekhez, akkor ott 30%-os értékcsökkenést alkalmazása kihasználható. Másrészt, ha egy eszköz egyedi értéke nem éri el a 200 ezer forintot, akkor a VTSZ számot és az előbbi szabályt figyelmen kívül hagyva a számviteli „tempó” szerint értékcsökkenthetünk.

A VTSZ számok és az értékcsökkenés

Miközben egy gép, berendezés, felszerelés VTSZ száma nem szerepel a számlán, igyekezhetünk azt ráaktiválni egy olyan eszközre amely magasabb értékcsökkenési kulccsal rendelkezik. Az a leggyakoribb eset az, amikor számítógép perifériának lehet minősíteni egy adott eszközt, holott annak felhasználása az adott helyzettől függően más is lehetne.

Extrém esetben – pl. hosszan tartó beruházás, vagy kutatás-fejlesztési tevékenység során – az értékcsökkenés lassítása is érdekünkben állhat, ezért ahol lehet, ott a számviteli értékcsökkenés általi lassítás fontos lehetőségnek minősül.

Ne alkalmazza ezt a trükköt az az adózó, ahol az adóhatósággal szemben felmerülő jogvitát a vezetőség, vagy a tulajdonos nem kívánja végigvezetni, az eljárás bizonyos szintjén inkább álláspontja érvényesítése nélkül visszavonulna (pl. a másodfokú adóhatóságtól kapott elutasító határozat kézhezvételekor)!

Ne alkalmazza ezt a trükköt az a vállalkozás, vagy egyéb szervezet, ahol nincs, és a közeljövőre sem valószínűsíthető társasági adó fizetési kötelezettség! Az Áfa tv-ben 1993. január 1-jétől érvényes a következő alapelv: az Áfa törvény tárgyi hatálya alá tartozás szempontjából a besorolási számok nem bírnak jelentőséggel. Leegyszerűsítve: valamennyi birtokba vehető dolog termék és minden, ami nem minősül birtokba vehető dolognak szolgáltatás az Áfa tv-ben, így annak ellenérték fejében való értékesítése – függetlenül attól, hogy az említett besorolásokban szerepel-e – az Áfa tv. tárgyi hatálya alá tartozik és adóztatandó.

A termékekre vonatkozó vámtarifa azonosító rendszerek (VTSZ – vámtarifaszám, ÉJ – építményjegyzék) csak annyiban bírnak jelentőséggel, amennyiben a törvény valamely terméket vagy szolgáltatást ilyen számra hivatkozással említ. Az olyan esetekben, amikor az Áfa tv. nem írja elő kötelezően a besorolási szám feltüntetését, legfeljebb célszerű lehet azt számlában feltüntetnie.

Ha a vevőnek is szükséges lehet a VTSZ és ÉJ számok feltüntetése, sőt azt az eladótól (a számla kibocsátótól) kérheti, mégis ennek elmaradása esetén azonban nem marasztalható el sem a számla kibocsátója, sem a vevő. A társasági adótörvény vámtarifa (VTSZ) besorolást használja. Miután a termékek helyett a törvény csupán számokat említ, az adózási értékcsökkenés meghatározásakor gyakran az adózók nem tudják, hogy – új eszközök esetében – nem a szokásos 14,5 százalékos, hanem 30%-os értékcsökkenési leírás érvényesíthető.

Ezen kategóriák közül célszerű áttekintetni a legjellemzőbbeket (legmeglepőbbeket):

  • Az adótörvények, így a társasági adótörvény esetében is a Kereskedelmi Vámtarifa (VTSZ), a Központi Statisztikai Hivatal Építményjegyzékének (ÉJ) rendszerének 2002. év július hó 31. napján hatályos besorolási rendje az irányadó. A besorolási rend ezt követő (időközi) változása az adókötelezettséget nem változtatja meg.