Információs adatbázis

Nyilatkozat adóhatósági ellenőrzése

6.4. A nyilatkozatban elmondottak adóhatósági ellenőrzése, a bizonyítékok értékelése   Az adóhatóság az ellenőrzés megkezdése előtt maga is rendelkezik információkkal. Az információk egyrészt a bevallások, adatszolgáltatások adatain (saját adatbázison, megelőző adatgyűjtésre irányuló ellenőrzések információi) alapulnak, másrészt más intézmények, hatóságok kötelező [...]

2014-10-07T13:34:55+02:00hétfő, 2013. november 11. |Kategóriák: Információs adatbázis|

Az adóhatóságok illetékessége

1.1. Az adóhatóságok illetékessége  A vagyonvizsgálatok esetében – úgy, mint más ellenőrzési típusoknál – az adóhatóság illetékessége határozza meg, hogy melyik adóhatóság fogja az adóellenőrzést lefolytatni. Az adóhatóság hatáskörébe tartozó ügyekben első fokon az APEH területi szervei hivatottak eljárni.  Az [...]

2014-10-15T15:43:35+02:00hétfő, 2013. november 11. |Kategóriák: Információs adatbázis|

Az elévülés intézménye

1.2. Az elévülés intézménye Az adóhatóságot a vagyonvizsgálat lefolytatásában nemcsak az illetékességi, hatásköri szabályok befolyásolják, hanem jelentős időbeli korlátot szab az ellenőrzésnek az elévülési idő is. Az ellenőrzést ugyanis az adó megállapításához való jog elévülési idején belül kell lefolytatni. Az [...]

2014-10-16T09:42:46+02:00hétfő, 2013. november 11. |Kategóriák: Információs adatbázis|

Elektronikus számlázás – szabályok

4.2. Elektronikus számlázásra vonatkozó szabályok Az előírásoknak megfelelően kiállított számlákat papíron vagy a vevő beleegyezésével elektronikus úton is el lehet küldeni. Az elektronikus úton elküldött számlákat a tagállamoknak el kell fogadniuk, feltéve, hogy az eredet hitelessége és a tartalom sértetlensége [...]

2014-10-22T11:24:14+02:00hétfő, 2013. november 11. |Kategóriák: Információs adatbázis|

Ellenőrzési irányelv

Az ellenőrzési irányelv, mint sajátos kiválasztási útmutató Az ellenőrzési tapasztalatok gyűjtése, tipizálása és értékelése alapozza meg a hatékony kockázatkezelést. Az igazgató­ságok kockázatelemzési szakterületein a különböző ellenőrzési egységek részjelentéseit és saját elemzési tapasztalataikat az előírt rendszerességgel (negyedévente) szintetizálják, összefoglaló jelentéseket készítenek, [...]

2014-10-16T09:51:21+02:00hétfő, 2013. november 11. |Kategóriák: Információs adatbázis|

A kiválasztást segítő adatbázisok

Az Art.-ban foglaltak szerint az adóhatóság a tudomására jutott adatokat nyilvántartja és megőrzi. Az ellenőrzési és adóztatási feladatok eredményes teljesítéséhez, az adózók és az adó megfizetésére kötelezettek azonosításához, továbbá az adóalap, adó megállapításához és ennek ellenőrzéséhez adatokra, a megszerzett adatok [...]

2015-01-28T14:11:09+02:00hétfő, 2013. november 11. |Kategóriák: Információs adatbázis|

A minimálbér alatt valló magánszemélyek

Az ellenőrzésre történő kiválasztás egyik speciális eszköze a bevallás kiegészítésére történő felhívás. A korábbi szabályozás a pénzügyminiszter hatáskörébe utalta a feladatot, aki az évente kiadott irányelvében a mindenkori minimálbérre, […]

2015-01-14T13:20:53+02:00hétfő, 2013. november 11. |Kategóriák: Információs adatbázis|