Információs adatbázis

Átvihető áfa követelés

1. Az ellenőrzési kiválasztás szempontrendszere átvihető áfa követelés esetén Bármilyen adózási esemény az önadózás rendszerében csak akkor jelent következményt, ha azt ellenőrzik. Néhány adónem esetében egészen sajátos az ellenőrzésre történő kiválasztás. Különösen igaz ez az általános forgalmi adóra. Itt ugyanis [...]

2014-10-16T11:01:33+02:00hétfő, 2013. november 18. |Kategóriák: Információs adatbázis|

Tesztautó utáni cégautóadó 2009. január 31-éig

A tesztautó (személygépkocsi) üzleti célú használata maga a kipróbálás, a bemutatás. Teljes körű üzleti célú használata esetén cégautót nem kell fizetni. A kipróbálás, bemutatás kizárólag a tesztautót kipróbáló magánszemély részvételével valósítható meg. […]

2015-01-26T14:43:16+02:00hétfő, 2013. november 18. |Kategóriák: Információs adatbázis|

A jogdíj fogalmának felhasználása

Ha egy adózó valaminek a létrehozásában, megalkotásában működik közre, akkor gyakran elfelejti, hogy tevékenységéért nem feltétlenül csak szolgáltatás, vagy termék-értékesítés formájában juthat bevételhez, hanem jogdíjat is kérhet. A kapott jogdíj után pedig – a megadott korlátig – nem kell társasági [...]

2014-11-03T17:37:22+02:00hétfő, 2013. november 18. |Kategóriák: Információs adatbázis|

Adószám felfüggesztés szabályozatlansága

21. Az adószám felfüggesztésének szabályozatlansága Az alábbi esetekben az adószám és a közösségi adószám (ha azzal is rendelkezik az adózó) felfüggesztését az adóhatóság határozattal elrendelheti: – postai küldemény két egymást követő esetben „címzett ismeretlen” megjelöléssel érkezett vissza az adóhatósághoz, – [...]

2014-10-18T11:16:03+02:00hétfő, 2013. november 18. |Kategóriák: Információs adatbázis|

Hiánypótlásra kötelezés elleni kifogás

Hiánypótlásra kötelezés elleni kifogás A Tao. tv. 17. §-a alapján bizonyos esetekben az adóévben keletkezett negatív társasági adóalap elhatárolásához adóhatósági engedély szükséges. Az adóhatóság az adózó kérelmének elbírálását meghatározott határidőn belül köteles elbírálni. A Tao tv. 17. § (8) bekezdés [...]

2014-10-30T11:57:15+02:00hétfő, 2013. november 18. |Kategóriák: Információs adatbázis|

Elsőfokú jogerős adóhatósági határozat

19. Elsőfokú jogerős adóhatósági határozat végrehajtása felfüggesztésének bírósági kezdeményezése Az Art. szerint az adózót a II. fokú határozattal szemben fellebbezési jog nem illeti meg. Az Art. 143. § (1) bekezdés értelmében a II. fokú határozattal szemben bírósági felülvizsgálat kezdeményezésére van [...]

2014-10-22T10:29:46+02:00hétfő, 2013. november 18. |Kategóriák: Információs adatbázis|

Fellebbezés benyújtása

Fellebbezés benyújtása nem a hatáskörrel rendelkező szerv részére Az Art. szerint az adózót fellebbezési jog illeti meg a határozattal szemben. A fellebbezés a végrehajtás szempontjából halasztó hatállyal bír, azaz a határozat nem emelkedik jogerőre, így végrehajtható irat hiányában végrehajtást sem [...]

2014-11-04T15:44:57+02:00hétfő, 2013. november 18. |Kategóriák: Információs adatbázis|

Döntés-előkészítési betekintés jog

16. Döntés-előkészítéssel kapcsolatos iratokba való betekintés jog Az adózó és az adóhatóság között gyakoriak a különböző jogviták. Ahhoz, hogy az adóhatóság álláspontjával szemben a vállalkozás a maximális mértékben képes legyen védeni és érvényesíteni érdekeit, minden információ lényeges lehet. A vállalkozás [...]

2014-10-18T11:59:17+02:00hétfő, 2013. november 18. |Kategóriák: Információs adatbázis|

Fellebbezési jogról való lemondás

17. Fellebbezési jogról való lemondás eszközének alkalmazása A fellebbezéshez való jog az adózót megillető jogok egyike. Bizonyos esetekben a fellebbezési jogról való lemondás elősegítheti, hogy a vállalkozás korábban jusson hozzá az őt megillető adó-visszaigényléshez, adó-visszatérítéshez. Az Art. 37. § (4) [...]

2014-10-22T13:11:23+02:00hétfő, 2013. november 18. |Kategóriák: Információs adatbázis|

Késedelmi pótlék jogszerű megállapítása

Az adó késedelmes megfizetésénél az esedékesség napjától a megfizetés napjáig, a költségvetési támogatás esedékesség előtti igénybevétele esetén az igénybevételtől az esedékesség napjáig terjedő időszakra késedelmi pótlékot kell fizetni. […]

2014-11-04T15:58:52+02:00hétfő, 2013. november 18. |Kategóriák: Információs adatbázis|