Információs adatbázis

Számítástechnikai termékek szupergyors écs-je

Számítástechnikai termékek szupergyors értékcsökkenése Egy nyereséges vállalkozás esetén egy számítástechnikai eszközök beszerzésekor azonnal felmerül a kérdés, hogy az milyen gyorsan írható le. A 2003. január 1-jétől bevezetett önálló kiegészítés szerint 50% írható le. Ezt elvileg arányosítani kellene a tárgyében eltelt [...]

2014-11-04T16:18:23+02:00hétfő, 2013. november 18. |Kategóriák: Információs adatbázis|

A számviteli és adózási értékcsökkenés

A társasági adó által elfogadott számviteli értékcsökkenés alkalmazása során nincs szükség arra, hogy a maradványértéket érvényesíteni kelljen. A számviteli értékcsökkenést tehát el lehet számolni a tényleges avulás szerint, míg az adólapot csökkenteni lehet a megengedett kulccsal. […]

2014-11-04T15:48:28+02:00hétfő, 2013. november 18. |Kategóriák: Információs adatbázis|

Társasági adó csökkentése

A legjobban úgy lehet megérteni a módszer lényegét, ha a jogalkotó szándékából indulunk ki. A szabály bevezetésekor (2003. január 1-jével) a törvénymódosítás indoklása is tartalmazta, hogy a jogalkotó célja ezzel kedvező adózási feltételek megteremtése volt azon társaságok számára, melyek egy [...]

2015-02-04T17:03:42+02:00hétfő, 2013. november 18. |Kategóriák: Információs adatbázis|

Kötelezettség elengedése, illetve átvállalása

A módszer ott alkalmazható eredményesen, ahol egy cégcsoportnak több leányvállalata is van Magyarországon, amelyek egymással is rendszeres üzleti kapcsolatban állnak, és ennek kapcsán követeléseik és kötelezettségeik keletkeznek egymással szemben. A módszer célja az, hogy adózási szempontból hatékonyan lehessen megoldani azt, [...]

2015-02-05T15:33:57+02:00hétfő, 2013. november 18. |Kategóriák: Információs adatbázis|

Magánszemély nyilatkozata

Az adóellenőrzés során a magánszemély nyilatkozatát írásban is megteheti 25. Az adóellenőrzés során a magánszemély nyilatkozatát írásban is megteheti Az Art. 98. § (1) bekezdés d) pontja alapján az adóellenőr a vizsgálat során az adózótól felvilágosítást kérhet. Az adóellenőr az [...]

2014-10-15T15:28:31+02:00hétfő, 2013. november 18. |Kategóriák: Információs adatbázis|

Helyi iparűzési adó csökkentése

A helyi iparűzési adó egy – főleg az Uniós csatlakozásunkat követően – sokat vitatott, de az Uniós szűrőkön mégis átment, a helyi adóztatás csoportjába tartozó adónem, melyet egy adott önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel vállalkozási tevékenység végző vállalkozónak [...]

2016-10-31T17:20:35+02:00hétfő, 2013. november 18. |Kategóriák: Információs adatbázis|

Vagyonosodási vizsgálat

Vagyonosodási vizsgálat során figyelembe veendő jövedelem összege nem minden esetben esik egybe a bevallott jövedelemmel Vagyonosodási vizsgálat során az ellenőrzés a magánszemély valamennyi jövedelmét számba veszi, függetlenül annak forrásától. Jellemző adóhatósági gyakorlat, hogy a jövedelem összege a bevallás alapján kerül [...]

2016-10-31T17:21:16+02:00hétfő, 2013. november 18. |Kategóriák: Információs adatbázis|

Fizetési halasztás, részletfizetés

28. Fizetési halasztás, részletfizetés jogerős engedélyezése esetén az ingatlanra bejegyzett végrehajtási jogot is törölni kell Az Art. 155. § (1) bekezdése alapján az ingatlan-végrehajtásnak akkor van helye, ha az adótartozás együtt az 500 ezer forintot meghaladja, illetve ennél kisebb összeg [...]

2016-10-31T17:21:47+02:00hétfő, 2013. november 18. |Kategóriák: Információs adatbázis|

Határozat fellebbezési illetékének vitatása

23. Részletfizetési, fizetési halasztási kérelemnek részben helyt adó határozat fellebbezési illetékének utólagos vitatása A részletfizetést, fizetési halasztást kérő beadvány elbírálásáról az I. fokú adóhatóság határozatot hoz. Az I. fokú határozat ellen fellebbezés benyújtására van mód. Fellebbezési illeték A fellebbezés illetékét [...]

2016-10-31T17:23:10+02:00hétfő, 2013. november 18. |Kategóriák: Információs adatbázis|