Információs adatbázis

Vagyonosodási vizsgálat – nyilvántartás?

Vagyonosodási vizsgálat során sem kötelezhető a magánszemély olyan nyilvántartás, összesítés (számítás) elkészítésére, amelyet jogszabály nem ír elő Az adóhatóság nagy számban végez vagyonosodási vizsgálatokat. Ennek során az ellenőrzés az adóhatóság adatbázisában tárolt nyilvántartás(ok)on túl más hatósági és pénzintézeti nyilvántartást szerez [...]

2016-10-31T17:23:53+02:00hétfő, 2013. november 18. |Kategóriák: Információs adatbázis|

Kérelemhez való kötöttség elve

Fizetési halasztásra, részletfizetésre vonatkozó kérelem elbírálásánál érvényesül a kérelemhez való kötöttség elve. Ugyancsak érvényesül a kérelemhez való kötöttség elve magánszemély – ideértve egyéni vállalkozó – által kért adó, bírság és pótlék elengedés, valamint más személy által kért bírság és pótlék [...]

2015-01-28T13:03:25+02:00hétfő, 2013. november 18. |Kategóriák: Információs adatbázis|

Létszámbővítési kedvezmény

A mikrovállalkozások jellemzően kevés alkalmazottat foglalkoztatnak. Mikrovállalkozási státuszuk megőrzéséhez nem is növelhetik létszámukat 10 fő fölé. Amennyiben azonban tartós létszámbővítést hajtanak végre az előző évihez képest, akkor adóalap korrekciós kedvezményben részesülhetnek. […]

2015-02-02T12:18:28+02:00hétfő, 2013. november 18. |Kategóriák: Információs adatbázis|

Fejlesztési tartalék optimális felhasználása

11. Fejlesztési tartalék optimális felhasználása A Tao tv. 7. § (1) bekezdés f) pontja alapján az adózás előtti eredményt csökkenti az eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege. Az adózás előtti eredményt [...]

2017-08-11T14:08:22+02:00hétfő, 2013. november 18. |Kategóriák: Információs adatbázis|

Jellemző hibák – adóbírság kiszabása

Adóbírság kiszabásával szankciónál az adóhatóság: adóhiány után jogosulatlan támogatási igény, adó-visszaigénylés és adó-visszatérítés után, ha ezt az adóhatóság kiutalás előtt megállapította. Adóhiány az adózó terhére megállapított adókülönbözet, ha az adókülönbözetet az esedékesség időpontjáig nem fizették meg. Az eredeti esedékesség napján [...]

2015-01-28T12:28:11+02:00hétfő, 2013. november 18. |Kategóriák: Információs adatbázis|

Az ismételt ellenőrzés – tudnivalók

13. Az ismételt ellenőrzés jogintézményének kihasználása Az adóhatóság ellenőrzése során megállapításait az adózó iratai, a vizsgálat során feltárt tények, körülmények alapján hozza meg. Gyakran előfordul, hogy az adóhatóság döntését nem az eset összes körülményeinek ismeretében hozta meg. Ennek egyik oka [...]

2014-10-16T13:07:08+02:00hétfő, 2013. november 18. |Kategóriák: Információs adatbázis|

Adójogviszony minősítése

Az adóhatóság az ellenőrzés során alapvetően a vizsgálat alá vont adózó iratai alapján teszi megállapításait. Az adóhatóság megállapításának alátámasztásához gyakran felhasználja az Art. 1. § (7) bekezdését. A hivatkozott jogszabály kimondja, hogy a szerződést, ügyletet és más hasonló cselekményeket valódi [...]

2015-02-05T13:42:03+02:00hétfő, 2013. november 18. |Kategóriák: Információs adatbázis|

Végrehajtás alá vont ellenőrzési pontok

Gyakran a végrehajtás jogalapját az adóhatóságnak az ellenőrzés(ek) során tett és jogerőre emelkedett megállapításai képezik. Előfordulhat, hogy a vizsgált időszak tekintetében az adó-megállapításhoz való jog elévült, a végrehajtáshoz való jog azonban nem. […]

2016-10-31T17:30:25+02:00hétfő, 2013. november 18. |Kategóriák: Információs adatbázis|

Feltöltési kötelezettség elmulasztása

10. Feltöltési kötelezettség elmulasztása A nagyobb adózók (előző évi 50 millió forint árbevétel felett) vezetői gyakran késve, vagy pontatlanul fizetik be az társasági adó és a helyi iparűzési adó december 20-án esedékes feltöltését. Némi szerencsével a mulasztásukért járó bírságot elkerülhetik… [...]

2014-10-22T13:18:00+02:00vasárnap, 2013. november 17. |Kategóriák: Információs adatbázis|

Külön indoklási kötelezettség

Az adóhatóságnak korábban csupán a tényállás tisztázása érdekében, általánosan kellett indokolnia. A 2003. január 1-jét követő módosítások nyomán azonban már tételes külön indoklási kötelezettség lép életbe az adózó elutasított bizonyítékának visszautasítására. […]

2015-02-05T15:53:08+02:00vasárnap, 2013. november 17. |Kategóriák: Információs adatbázis|